Manitou´s Loxias
Född : 20040410
Färg : Svarttigre
HD: N/N
HCM: Normal 20050816
Död: 20130205
BILDER


Magyl´s Kocoum
Född: 20071022
Färg: Rödtabby vit
HD: N/N
HCM: Normal 20081202
Död:20091209
BILDER